CONTENUR I URD, DUES EMPRESES ESPANYOLES QUE S’UNEIXEN PER LLANÇAR UNA NOVA SOLUCIÓ INNOVADORA I SOSTENIBLE AL MERCAT. LA PAPERERA SMAFYBIN

CONTENUR I URD, DUES EMPRESES ESPANYOLES QUE S’UNEIXEN PER LLANÇAR UNA NOVA SOLUCIÓ INNOVADORA I SOSTENIBLE AL MERCAT.  LA PAPERERA SMAFYBIN
CONTENUR i URD han assolit un acord de col·laboració per unir la seva experiència amb l’objectiu d’impulsar cada vegada més la innovació sostenible en el mercat. CONTENUR, líder en solucions integrals de gestió de residus, i URD, una empresa que desenvolupa solucions tecnològicament avançades en el sector mediambiental, presenten la seva aliança de col·laboració per llançar al mercat una nova paperera compactadora amb panells solars que permetrà optimitzar la recollida dels residus per part dels gestors.

INNOVACIÓ SOSTENIBLE

Aquesta solució dona resposta a la demanda per part de les administracions públiques d’optimitzar les rutes i els costos de la recollida d’una manera sostenible. SmafyBin permet reduir les emissions de CO2, en compactar el residu i reduir, d'aquesta manera, la freqüència en la recollida.

Així mateix, SmafyBin facilita l’experiència d’usuari, en incrementar fins als 200 l el volum de residu dipositat, a més d’aportar una capacitat de compactació més gran respecte d’altres solucions alternatives.

Una part important de la funcionalitat de la paperera compactadora és la informació que pot transmetre per al seu control, per a la gestió del servei de recollida i, òbviament, també per al client final.

Per a la definició de la plataforma de control, s’ha generat un descriptiu funcional per donar resposta a totes les necessitats de cada part. Es basa en la definició de la mateixa operativa de l’equip (stand-by, repòs, lectura nivell, cicle de compactació, operativa de manteniment, alarmes, modes d’estalvi d’energia, etc).

SOBRE L’ACORD

La paperera SmafyBin es presentarà com a novetat dins del fòrum Greencities a la ciutat de Màlaga, els dies 29 i 30 de setembre d’enguany.

Greencities és la trobada de referència de tots els agents implicats en la construcció de ciutats intel·ligents i sostenibles a Espanya.